Help Levenslijn de vele verkeersslachtoffers te helpen!

Help Levenslijn de vele verkeersslachtoffers te helpen!

België scoort slecht op het vlak van verkeersveiligheid en verkeersgedrag, daar zijn we niet fier over.

Onlangs moesten we weer even schrikken bij de recentste cijfers (2011) rond verkeersongevallen:

858 doden - wat 2% meer is dan in 2010!, 6.164 zwaargewonden, 56.638 lichtgewonden, 47.924

geregistreerde verkeersongevallen. En dan zijn er nog de vele niet-geregistreerde slachtoffers, en de

meer dan 130.000 betrokken vaders en moeders, broers en zussen, opa’s en oma’s, goede vrienden.

Onnoemlijk veel leed dat schuil gaat achter de harde cijfers van de overheidsdienst Economie. De

meeste dodelijke ongevallen - ruim 36% van het totaal - gebeuren nog steeds bij jong volwassenen

van 18 tot 34 jaar. En bij kinderen blijft het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak.

 

Het Levenslijn-Kinderfonds, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd, zamelt al 10 jaar

lang gelden in om projecten te steunen voor meer verkeersveiligheid en voor een betere opvang

en zorg-trajectbegeleiding doorheen de medische, juridische, verzekeringstechnische, financiële en

praktische problemen die de verkeersslachtoffers plots overvallen. De vzw Rondpunt is in deze vandaag

de belangrijkste actor op het terrein en wordt dan ook door het Levenslijn-Kinderfonds sterk

gesteund.

 

U kan ons daadwerkelijk helpen om het hoog aantal verkeersslachtoffers terug te dringen! Met een

bescheiden bijdrage van 5 euro per maand maakt u al het verschil. U kan het bedrag van 40 euro (of

meer) ook in één keer storten. Sowieso ontvangt u een fiscaal attest want vanaf 40 euro is deze gift

fiscaal aftrekbaar.

 

Dank zij uw milde bijdrage kunnen we gedreven verder werken om voor alle slachtoffers en hun naasten

de best mogelijke zorgen te waarborgen. Via www.levenslijn.be kan u zich inschrijven voor onze

nieuwsbrief waarin de concrete projecten worden toegelicht.

 

De nood is groot, en op u komt het aan!

 

Ik dank u van ganser harte voor uw bijdrage en wens u en uw familie veilige en warme kerstdagen.

 

Kristine Kloeck

Voorzitter van het Levenslijn-Kinderfonds